Hieronder zetten we de meest voorkomende hypotheekvormen op een rij

Voor starters op de huizenmarkt is alleen een annuïteiten hypotheek, lineaire hypotheek of een combinatie daarvan mogelijk.

Voor starters op de huizenmarkt is alleen een annuïteiten hypotheek, lineaire hypotheek of een combinatie daarvan mogelijk.

Starters

De annuïteiten hypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek wordt tijdens de hele looptijd van de hypotheek een vast bedrag (bij gelijkblijvende rente) bestaande uit aflossing en rente betaalt, dit bedrag wordt de annuïteit genoemd.Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten tijdens de looptijd gelijk. Naarmate de looptijd vordert neemt de hypotheekschuld af. Hierdoor dalen de rentelasten en dus ook de fiscale aftrek, waardoor de netto maandlasten stijgen.

Voordelen:

 • U lost tijdens de looptijd uw schuld af
 • In het begin relatief lage netto maandlasten
 • Eenvoudige hypotheekvorm
 • De bruto lasten blijven gedurende de rentevaste periode gelijk

Nadelen:

 • Het fiscale voordeel neemt gedurende de looptijd af
 • In het begin van de looptijd lost u relatief weinig af
 • De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe

De lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is één van de klassieke hypotheekvormen. Het principe is dat elk jaar/maand een gelijk bedrag op de hypotheekschuld wordt afgelost. U betaalt rente over restant hypotheekschuld. Omdat de schuld maandelijks lager wordt, zal het te betalen rentebedrag ook maandelijks lager worden. De maandlasten zullen dus in de loop van de tijd gaan dalen.

Als voorbeeld: Een hypotheek van € 180.000 wordt in 30 jaar afgelost. Dit wil dus zeggen dat per maand 180.000/360 maanden = € 500,- per maand afgelost wordt.

Voordelen:

 • U lost tijdens de looptijd uw schuld af
 • Uw maandlasten worden lager gedurende de looptijd
 • U kunt eenvoudig een tweede hypotheek nemen, ter grootte van uw al afgeloste deel
 • Eenvoudige hypotheekvorm

Nadelen:

 • Het fiscale voordeel neemt af, gedurende de looptijd
 • Relatief hoge beginlasten
 • De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe

Andere hypotheekvormen

De aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niets aflost, maar alleen rente betaalt over het geleende bedrag. Deze rente kunt u gedurende 30 jaar aftrekken, daarna zullen de netto maandlasten sterk omhoog gaan. Doordat u tijdens de looptijd niets aflost, zal de hypotheekschuld uiteindelijk uit eigen middelen of door verkoop van de woning afgelost moeten worden.

Voordelen:

 • Maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd
 • Lage (netto) maandlasten
 • Flexibiliteit
 • Geen verplichting tot aflossen

Nadelen:

 • U bouwt geen vermogen op
 • In de meeste gevallen is een aflossingsvrije hypotheek niet volledig mogelijk. U kunt hem wel afsluiten in combinatie met een andere hypotheekvorm
 • In sommige gevallen is een overlijdensrisicoverzekering verplicht

(Bank)spaarhypotheek

Een spaarhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening gecombineerd met een kapitaalverzekering (of rekening bij een bankspaarhypotheek). U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast betaalt u maandelijks een (spaar)premie voor de kapitaalverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt met de opbrengst van de kapitaalverzekering de lening in één keer afgelost.

De hypotheekverstrekker vergoedt een percentage op de door u betaalde premie, dat gelijk is aan het rentepercentage van uw hypotheek. Aan het einde van de looptijd zal het opgebouwde vermogen gelijk zijn aan de hoogte van de spaarhypotheek. Bij voortijdig overlijden keert de eventueel ingebouwde overlijdensrisicoverzekering uit.

Voordelen:

 • Maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd
 • Mogelijkheid tot belastingvrij sparen
 • Gegarandeerde uitkering
 • Ook is het mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen. Inbreng van eigen middelen betekent dat u in een levensverzekering een eerste of tussentijdse storting doet met eigen geld

Nadelen:

 • Kapitaalverzekering kan niet mee worden genomen naar een andere hypotheekverstrekker (u kunt de vorm echter wel fiscaal geruisloos voortzetten bij een andere geldverstrekker)
 • Voortijdige beëindiging van de kapitaalverzekering kan fiscale gevolgen hebben
 • U kunt niet altijd zelf de hoogte van de overlijdensrisicodekking bepalen

De hybride hypotheek

Een hybride hypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening gecombineerd met een levensverzekering. U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast een premie voor de levensverzekering. Bij een hybride hypotheek kunt u kiezen hoe u het kapitaal in de levensverzekering (nodig voor de aflossing van de hypotheek) wilt opbouwen.

U kunt kiezen uit:

 • U kunt sparen
 • U kunt beleggen
 • U kunt sparen én beleggen

Voordelen:

 • Maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd
 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen
 • Mogelijkheid tot belastingvrij sparen
 • (Deels) Gegarandeerde uitkering (waar het gaat om het deel dat u spaart)

Nadelen:

 • Levensverzekering kan niet worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben
 • U kunt niet altijd zelf de hoogte van de overlijdensrisicodekking bepalen
 • U kunt niet kiezen voor een variabele rente
 • U betaalt vaak een hogere rente dan bij andere hypotheekvormen
 • De kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggingsrekening

De beleggingsverzekeringhypotheek

De levenhypotheek –ook wel hypotheek met beleggingsverzekering genoemd- bestaat uit een aflossingsvrije lening gecombineerd met een levensverzekering (ook wel kapitaalverzekering genoemd). U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast betaalt u maandelijks een premie voor de levensverzekering.

Aan het einde van de looptijd of eerder bij overlijden wordt met de opbrengst van de levensverzekering de lening in één keer, geheel of gedeeltelijk afgelost.

Voordelen:

 • Maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd
 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen
 • Bij een gelijkblijvende rente zijn de maandlasten constant
 • De levensverzekering kan makkelijk worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker

Nadelen:

 • De hoogte van de uitkering van de levensverzekering is meestal niet gegarandeerd
 • De kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggersrekening
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben

Meer weten?

Vul hieronder je naam en telefoonnummer in, dan bellen we je zo snel mogelijk terug!